Werkwijze

  • Samen met de familie en/of uitvaartverzorger worden de wensen besproken met betrekking tot de muziekkeuze en hoe de muziek binnen de plechtigheid kan worden ingepast
  • Er kan een keuze gemaakt worden uit het uitgebreide repertoire en Sigrid studeert eventueel ook graag speciale verzoeknummers in
  • Indien nodig zorgt Sigrid zelf voor een geluidsinstallatie met geluidsman
  • In de voorafgaande bespreking maken we een offerte op maat
bijzondere uitvaart